NAŠI DLUŽNÍCI

Na této stránce jsou uvedeni dlužníci, kteří mají vůči naší společnosti závazky po lhůtě splatnosti.

Tato stránka dlužníků nabízí údaje o neplatičích, tak aby je každý, kdo si chce ověřit platební morálku svých budoucích klientů, mohl nalézt jako neplatící osoby a rozhodnout se, zda s touto neplatící osobou chce spolupracovat.

Pokud jste se našli na této stránce dlužníků, ještě je čas své dluhy vyrovnat a vyhnout se tak dalšímu kroku a to zanesení vašich údajů do registrů neplatičů.

V případě uhrazení pohledávky záznam při následující aktualizaci webu (do 30 dnů) vymažeme.

 

 
FIRMA IČO SÍDLO JMÉNO, , DATUM NAROZENÍ A BYDLIŠTĚ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A FYZICKÝCH OSOB  VZNIK POHLEDÁVKY CELKOVÁ VÝŠE POHLEDÁVKY
DEVELECO Facility s.r.o. 076 46 666 Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 Jednatele a společníky si zjistíte zde 14.12.2019 10.106,-